Contact

We horen graag van u

Marjan de Wit

Adres
Roerdompstraat 25
1171 HB Badhoevedorp

Telefoon
020-4492788
06-51285032

E-mail
info@marjandewit.nl
marjan.de.wit@wxs.nl

Professionele ondersteuning sinds 1997

Secretariaatsondersteuning & Officemanagement

Kwaliteit
Zeer ruime ervaring op ondersteunend en organisatorisch gebied, zowel opgedaan in diverse vast dienstverband functies als binnen de context van Marjan de Wit.

Flexibiliteit
Marjan de Wit biedt een grote mate van flexibiliteit als het gaat om de duur van de overeenkomst, de invulling van uren en werkplek (op locatie of vanuit kantoor Marjan de Wit).

Continuïteit
Altijd dezelfde persoon bij vervolgopdrachten of een reeks van vergaderingen. Daardoor is Marjan de Wit ook uitstekend geschikt om te fungeren als "€˜vliegende keep"€™ binnen grotere bedrijven en organisaties: het tijdrovende en niet-productieve inwerken van alweer een nieuwe uitzendkracht behoort voorgoed tot het verleden!

Meer informatie?
Bel of stuur mij een e-mail.

Diensten

Secretariaatsondersteuning

Interim secretariaat
In geval van (langdurige) ziekte, zwangerschapsverlof, vakantie of extra werkdruk is de behoefte aan een professionele tijdelijke plaatsvervanger of extra kracht groot. Iemand die snel de zaken oppikt en zelfstandig een grote (wezenlijke) bijdrage kan leveren. Daarnaast is Marjan de Wit flexibel als het gaat om de invulling van de dagen en uren waarop de ondersteuning is gewenst. Voor bedrijven en organisaties met meerdere afdelingen zijn kwalificaties van Marjan de Wit uitermate geschikt voor een rol als "€˜vaste invalkracht"€™. Introducties en inwerkperiodes zijn niet meer nodig, Marjan de Wit is dan immers al bekend met uw bedrijf of organisatie. Overbodig te melden, dat dit de kwaliteit van de output verhoogt, de efficiency vergroot en daardoor tot kostenbesparing leidt.

Projectsecretariaat
Multidisciplinaire werkgroepen binnen en zelfs tussen bedrijven en organisaties komen steeds meer voor. Probleem is vaak, welke vertegenwoordigde discipline de secretariële ondersteuning gaat leveren. Capaciteitsproblemen zijn dan vaak het gevolg. In zo"€™n geval kan Marjan de Wit de ideale "€˜tussenschakel"€™ zijn. Interne secretariaten raken daardoor niet overbelast en kwaliteitsondersteuning is gewaarborgd. Secretariaatsvoering voor verenigingen, stichtingen, bestuursorganen etc. Het probleem van gebrekkige secretariële ondersteuning doet zich vaak nog sterker gelden bij verenigingen, stichtingen, bestuursorganen en dergelijke, waar meestal niet op een secretariaat kan worden teruggevallen. Ook in dit soort gevallen kan Marjan de Wit een professioneel verlengstuk van een dergelijk orgaan zijn. Alle noodzakelijke werkzaamheden kunnen vanuit het kantoor van Marjan de Wit worden gedaan en presentie tijdens vergaderingen van deze organen (ook in de avonduren) maakt hier uiteraard onderdeel van uit. Kortom: geen rompslomp meer voor de bestuurders; deze worden geheel uit handen genomen door Marjan de Wit!

Office Manager

Een goed georganiseerd secretariaat is een eerste vereiste voor een professionele bedrijfsvoering. Vaak vormt het secretariaat de spil van een bedrijf of afdeling, waar de overige medewerkers (van laag tot hoog!) blind op moeten kunnen varen. Maar dan moet alles uiteraard wel goed op poten gezet zijn cq. worden.

Marjan de Wit helpt bij het opzetten of reorganiseren van secretariaten. Daarbij worden de volgende aspecten kritisch onder de loep genomen:
 • Kantoorinrichting en indeling
 • Filing van computerbestanden
 • Projectvoering
 • Archivering
 • Telefooncentrale
 • Urenlijsten
 • Huisstijl correspondentie en presentaties
 • etc.

 • Notuleren

  Dat vakkundig en helder notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten niet voor iedereen is weggelegd, zullen betrokkenen in de loop der jaren aan den lijve hebben ondervonden. Daarnaast is door werkdruk of capaciteitsproblemen niet altijd iemand voorhanden die deze rol op zich kan nemen. Om nog maar te zwijgen over verenigingen, stichtingen, overkoepelende werkgroepen"  etc., die een secretariaat ter ondersteuning vaak moeten ontberen. In al deze gevallen biedt Marjan de Wit uitkomst met een snelle, efficiënte en professionele vastlegging van het besprokene. Uiteraard is Marjan de Wit ook inzetbaar voor vergaderingen in de avonduren.

  In de afgelopen jaren heeft Marjan de Wit vergaderingen genotuleerd op de volgende niveaus:
 • Raad van Toezicht
 • Managementteam
 • Directie
 • Bestuur
 • Commissie
 • Bewoners
 • Koepelorganisatie
 • Projectgroep
 • Buurtvereniging

 • Adressenbestand

  Een up-to-date adressenbestand is een eerste vereiste voor een goede marktbewerking of voor optimale communicatie met uw doelgroep. Niet zelden echter behoeven adressenbestanden de nodige opschoning. Marjan de Wit kan deze rol op zich nemen, uiteraard ook vanuit haar eigen kantoor. Met name voor verenigingen e.d. biedt deze service uitkomst, omdat dit een tijdrovende en discipline vragende klus is. Ook mailings van bedrijfsbrochures, brieven, documentatiemateriaal etc. kunnen door Marjan de Wit worden verzorgd. Daartoe behoort ook het in kaart brengen van respons op deze mailings. Specifiek voor mailings in verband met congressen en seminars kan Marjan de Wit de facturatie en verwerking van inschrijfgelden voor haar rekening nemen.

  Congres & seminar

  Het welslagen van een congres of seminar staat of valt met de kwaliteit van het "€˜randgebeuren"€™. Voldoet de locatie aan de gestelde eisen, zijn de uitnodigingen op tijd de deur uit, ziet het presentatiemateriaal er goed en verzorgd uit: dit zijn slechts enkele punten uit een hele waslijst van zaken die moeten worden geregeld.

  Marjan de Wit verzorgt het gehele operationele gedeelte rondom een dergelijk evenement. Dit betekent dat Marjan de Wit kan worden ingeschakeld voor een of meerdere van de volgende activiteiten:
 • Samenstelling en verzending van uitnodigingen
 • Deelnemersregistratie
 • Facturering deelnemers
 • Selectie accommodatie
 • Presentatiemateriaal en deelnemerslijsten
 • Correspondentie met sprekers
 • Ontvangst en begeleiding gasten

 • Cursussen en Workshops

  Kleiner van omvang dan een congres of seminar, maar vergelijkbaar in de soort van zaken die daarvoor moeten worden geregeld, zijn cursussen en workshops. Ook daarbij komt het vaak voor dat er binnen een bedrijf of organisatie onvoldoende bezetting is om deze (vaak niet standaard) activiteit op een professionele wijze te organiseren. Marjan de Wit kan u deze last uit handen nemen. De daartoe benodigde werkzaamheden kunnen zowel op locatie bij de cliënt als op kantoor van Marjan de Wit worden uitgevoerd.

  Met betrekking tot cursussen en workshops kan Marjan de Wit voor de volgende activiteiten worden ingeschakeld:
 • Selectie accommodatie
 • Verzorgen catering
 • Versturen uitnodigingen en correspondentiemateriaal deelnemers
 • Samenstelling cursusmateriaal
 • Intermediair bij eventuele vervolgactiviteiten
 • Verzorgen avondprogramma
 • PROFESSIONEEL Ik regel uw
  Congres & Seminar

  Van kleine klussen tot het gehele operationele gedeelte

  Bekijk mijn werkervaring